Stressi

Stressi

Stressi on inhimillinen reaktio, jonka tarkoitus on auttaa meitä sopeutumaan erilaisiin kuormitustekijöihin. Siinä missä lyhytkestoinen stressi on usein hyödyllistä auttaen sopeutumista erilaisiin haasteisiin, kroonistunut stressi voi puolestaan aiheuttaa monenlaista psyykkistä ja fyysista haittaa. 

Stressi on inhimillinen reaktio, jonka tarkoitus on auttaa meitä sopeutumaan erilaisiin kuormitustekijöihin. Siinä missä lyhytkestoinen stressi on usein hyödyllistä auttaen sopeutumista erilaisiin haasteisiin, kroonistunut stressi voi puolestaan aiheuttaa monenlaista psyykkistä ja fyysista haittaa. 

Stressin voivat laukaista sekä ulkoiset vaatimukset että meidän itse itsellemme asettamat odotukset. Sen kroonistumiseen johtavat kokemukset ovat aina yksilöllisiä - taustalla vaikuttavat stressinsietokykymme, sekä stressiin ja sen aiheuttaneeseen tekijään liittyvät näkökulmat ja asenteet. Esimerkiksi kohtuuttoman työkuorman kohdalla kaksi erilaista ajatusmallia voi johtaa hyvin erilaiseen kokemukseen:

  1. “Töitä on aivan liikaa - en voi selvitä tästä vaan uuvun varmasti"

  2. “Töitä on tällä hetkellä liikaa. Minun ei auta kuin keskittyä tärkeimpiin tehtäviin, ja jättää loput myöhemmäksi. Selviän kyllä mikäli priorisoin ja huolehdin omasta jaksamisestani".

Lyhytterapiassa voi oppia uusia keinoja ja työkaluja, joilla työskennellä stressaavien tilanteiden ja ajatusten kanssa. Jo muutamakin käynti voi auttaa paremmin ymmärtämään, mistä eri tekijöistä oma stressi syntyy ja mitä niille on mahdollista tehdä. Kaikki lyhytterapiamuodot kuten ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapia soveltuvat stressin käsittelyyn.

Tarvitsetko tukea stressin käsittelyyn?

Aloita täyttämällä lyhyt alkukysely, jonka perusteella tarjoamme juuri sinulle sopivia terapeutteja valittavaksi. Voit sen jälkeen varata ajan ensimmäiselle keskustelulle valitsemasi Tyyni-ammattilaisen kanssa. Kaikki 45 minuutin keskustelut tapahtuvat luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti videoyhteyden avulla Tyynin alustalla. Sinun ei tarvitse asentaa laitteellesi mitään vaan Tyyni toimii selaimen kautta puhelimella, padilla tai tietokoneella. Halutessasi vaihdat valitsemaasi ammattilaista veloituksetta missä tahansa vaiheessa.