Ura & opinnot

Ura & opinnot

Vietämme tuntuvan osan hereilläoloajastamme työn tai opintojen parissa. Parhaimmillaan ne tarjoavat elämälle merkityksellisyyden kokemuksia, oman yhteisön ja mahdollisuuden toteuttaa itseämme. Ajoittain ne voivat kuitenkin aiheuttaa meille monenlaisia haasteita tai kuormitusta.

Vietämme tuntuvan osan hereilläoloajastamme työn tai opintojen parissa. Parhaimmillaan ne tarjoavat elämälle merkityksellisyyden kokemuksia, oman yhteisön ja mahdollisuuden toteuttaa itseämme. Ajoittain ne voivat kuitenkin aiheuttaa meille monenlaisia haasteita tai kuormitusta.

Haasteet työelämässä ja opinnoissa voivat liittyä esimerkiksi ihmissuhteisiin, motivaatioon, liiallisiin paineisiin, oman polun löytämiseen tai taloudelliseen epävarmuuteen. Modernissa tietotyössä meitä kuormittavat erityisesti myös suuret tietomäärät, tiukat aikataulut ja itsensä johtamisen haasteet. Vastaavasti tasapainon löytäminen työn ja muun elämän välillä voi olla monelle meistä vaikeaa.

Lyhytterapia voi auttaa löytämään uusia näkökulmia ja toimintamalleja haastavaan tilanteisiin, jotka liittyvät omaan uraan, työelämään tai opintoihin. Jaksamiseen, keskittymiseen tai ihmissuhteisiin liittyvien haasteiden käsittelyn lisäksi lyhytterapiassa voidaan esimerkiksi reflektoida omaa ammattillista polkua tai pysähtyä tarkastelemaan omia tavoitteita ennen suuria päätöksiä. Kaikki lyhytterapiamuodot kuten ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapia soveltuvat työelämään ja opintoihin liittyvien teemojen käsittelyyn.

Tarvitsetko tukea työelämään tai opintoihin liittyviin haasteisiin?

Aloita täyttämällä lyhyt alkukysely, jonka perusteella tarjoamme juuri sinulle sopivia terapeutteja valittavaksi. Voit sen jälkeen varata ajan ensimmäiselle keskustelulle valitsemasi Tyyni-ammattilaisen kanssa. Kaikki 45 minuutin keskustelut tapahtuvat luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti videoyhteyden avulla Tyynin alustalla. Sinun ei tarvitse asentaa laitteellesi mitään vaan Tyyni toimii selaimen kautta puhelimella, padilla tai tietokoneella. Halutessasi vaihdat valitsemaasi ammattilaista veloituksetta missä tahansa vaiheessa.