Suorittaminen & perfektionismi

Suorittaminen & perfektionismi

Toimintaamme voi kutsua suorittamiseksi silloin, kun asioiden aikaansaaminen on pakonomaista eikä salli pysähtymisiä. Perfektionismi on samaa sukua, mutta keskiössä on täydellisyyden tavoittelu eli epäinhimillisen korkeiden standardien asettaminen erityisesti itselleen.

Toimintaamme voi kutsua suorittamiseksi silloin, kun asioiden aikaansaaminen on pakonomaista eikä salli pysähtymisiä. Perfektionismi on samaa sukua, mutta keskiössä on täydellisyyden tavoittelu eli epäinhimillisen korkeiden standardien asettaminen erityisesti itselleen.

Niin suorittamiseen kuin perfektionismiinkin liittyy usein voimakasta itsekriittisyyttä. Ongelmien juurisyynä voi olla huono itsetunto, jota ruokkii ulkopuolelta tulevat odotukset ja sosiaaliset paineet. Ylläpitämällä korkeaa tavoitetasoa pyrimme välttämään pettymyksen tuottamista muille ja itsellemme. Tämä voi pidemmällä aikavälillä johtaa uupumiseen, kun asioiden aikaansaaminen asetetaan jatkuvasti itsestä huolehtimisen edelle.

Lyhytterapiassa voidaan tunnistaa ja tutkia uskomuksia ja tunnekokemuksia, jotka ylläpitävät suorittamisen ja perfektionismin kehää. Samalla opitaan konkreettisia työkaluja, joiden avulla voidaan löytää uusia tapoja suhtautua itseensä ja ylimitoitettuihin odotuksiin. Kaikki lyhytterapiamuodot kuten ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapia soveltuvat suorittamiseen ja perfektionismiin liittyvien haasteiden käsittelyyn.

Tarvitsetko tukea suorittamisen tai perfektionismin käsittelyyn?

Aloita täyttämällä lyhyt alkukysely, jonka perusteella tarjoamme juuri sinulle sopivia terapeutteja valittavaksi. Voit sen jälkeen varata ajan ensimmäiselle keskustelulle valitsemasi Tyyni-ammattilaisen kanssa. Kaikki 45 minuutin keskustelut tapahtuvat luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti videoyhteyden avulla Tyynin alustalla. Sinun ei tarvitse asentaa laitteellesi mitään vaan Tyyni toimii selaimen kautta puhelimella, padilla tai tietokoneella. Halutessasi vaihdat valitsemaasi ammattilaista veloituksetta missä tahansa vaiheessa.