Itsensä kehittäminen

Itsensä kehittäminen

Itsensä kehittäminen voi tarkoittaa itseymmärryksen syventämistä, uusien taitojen hankkimista, merkityksellisyyden ja täyttymyksen etsimistä tai mielenrauhan löytämistä. Vastaavasti itsensä kehittäminen voi tarkoittaa myös haitallisten tapojen ja toimintamallien tunnistamista ja niistä irti päästämistä.

Itsensä kehittäminen voi tarkoittaa itseymmärryksen syventämistä, uusien taitojen hankkimista, merkityksellisyyden ja täyttymyksen etsimistä tai mielenrauhan löytämistä. Vastaavasti itsensä kehittäminen voi tarkoittaa myös haitallisten tapojen ja toimintamallien tunnistamista ja niistä irti päästämistä.

Kohtaamme elämän aikana toistuvasti tilanteita, jotka haastavat ymmärrystämme itsestämme ja valinnoistamme sekä siitä, miten näemme itsemme lisäksi toiset ja maailman jossa elämme. Nämä tilanteet voivat olla elämään ja olosuhteisiin liittyviä murrosvaiheita tai kriisejä. Vastaavasti ne voivat myös olla sisäisiä kamppailuja, jossa päädymme esimerkiksi kyseenalaistamaan arvojamme tai elämämme suuntaa.

Lyhytterapia tarjoaa työkaluja syvempään itsereflektioon, auttaa hahmottamaan omaa toimintaa ja ajattelumalleja sekä kehittäämään taitoja, jotka auttavat kohtaamaan elämään liittyviä muutoksia ja haasteita. Vastaavasti lyhytterapia on tehokas tukimuoto kun haluamme asettaa konkreettisia tavoitteita itsellemme sekä oppia uusia työkaluja näiden saavuttamiseksi. Kaikki lyhytterapiamuodot kuten ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapia soveltuvat itsensä kehitämisen tueksi.

Tarvitsetko tukea itsensä kehittämiseen?

Aloita täyttämällä lyhyt alkukysely, jonka perusteella tarjoamme juuri sinulle sopivia terapeutteja valittavaksi. Voit sen jälkeen varata ajan ensimmäiselle keskustelulle valitsemasi Tyyni-ammattilaisen kanssa. Kaikki 45 minuutin keskustelut tapahtuvat luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti videoyhteyden avulla Tyynin alustalla. Sinun ei tarvitse asentaa laitteellesi mitään vaan Tyyni toimii selaimen kautta puhelimella, padilla tai tietokoneella. Halutessasi vaihdat valitsemaasi ammattilaista veloituksetta missä tahansa vaiheessa.