Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Be Tyyni Oy:n (jäljempänä “Tyyni” tai "me") verkkosivuilla kerättäviä sidosryhmätietoja koskeva tietosuojaseloste ("Tietosuojaseloste") on laadittu 31.8.2022. Kerromme tässä Tietosuojaselosteessa tarkemmin, miten Tyyni kerää ja käsittelee eri sidosryhmiimme kuuluvien henkilöiden henkilötietoja. Löydät tästä Tietosuojaselosteesta myös lisätietoa oikeuksistasi liittyen henkilötietojesi käsittelyyn.

Tyyni kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojesi käsittelystä asianmukaisesti tämän Tietosuojaselosteen sekä Euroopan unionin ("EU") yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja muun soveltuvan lainsäädännön (yhdessä "Tietosuojalainsäädäntö") vaatimalla tavalla.

1. Rekisterinpitäjä

2. Tietosuojaselosteesta vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

5. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä?

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

7. Miten henkilötietojasi käsitellään ja suojataan?

8. Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

9. Mitä oikeuksia sinulla rekisteröitynä on?

10. Valitus valvontaviranomaiselle

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen