Uupumus

Meille kaikille on ominaista kokea toisinaan fyysistä tai henkistä väsymystä. Syytä huoleen alkaa olla silloin, kun tilanne pitkittyy ja alamme kokea väsymyksen ohella esimerkiksi aloitekyvyttömyyttä, merkityksettömyyden tunnetta tai kognitiivisten kykyjemme heikentymistä. 

Meille kaikille on ominaista kokea toisinaan fyysistä tai henkistä väsymystä. Syytä huoleen alkaa olla silloin, kun tilanne pitkittyy ja alamme kokea väsymyksen ohella esimerkiksi aloitekyvyttömyyttä, merkityksettömyyden tunnetta tai kognitiivisten kykyjemme heikentymistä. 

Uupumus on usein seurausta pidempään jatkuneesta tilanteesta, jossa kuormitus ja stressi ylittävät yksilölliset voimavarat ja kyvyn palautua. Siinä missä tavalliseen väsymykseen auttaa lepo ja rentoutuminen, uupumuksesta toipuminen vaatii usein muitakin keinoja.


Uupumuksen taustalla on harvoin pelkästään liiallinen työmäärä. Tyypillisiä tekijöitä ovat esimerkiksi vaikuttamismahdollisuuksien puute, merkityksettömyyden tunne tai horjuva usko omaan pystyvyyteen. Uupumus voi saada alkunsa yhtä lailla henkilökohtaisessa elämässä kuin töissä tai opinnoissakin.

Lyhytterapian avulla voidaan oppia tunnistamaan itselle keskeisiä arvoja ja motivaation lähteitä uupumuksen aiheuttaman sumun takana. Näin voidaan alkaa tekemään hyvinvointia pitkällä tähtäimellä paremmin tukevia päätöksiä. Samalla pyritään löytämään uusia keinoja rentoutua sekä pohditaan mahdollisuuksia tasapainoisemman elämän saavuttamiseksi. Kaikki lyhytterapiamuodot kuten ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapia soveltuvat uupumuksen käsittelyyn.

Tarvitsetko tukea uupumuksen käsittelyyn?

Aloita täyttämällä lyhyt alkukysely, jonka perusteella tarjoamme juuri sinulle sopivia terapeutteja valittavaksi. Voit sen jälkeen varata ajan ensimmäiselle keskustelulle valitsemasi Tyyni-ammattilaisen kanssa. Kaikki 45 minuutin keskustelut tapahtuvat luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti videoyhteyden avulla Tyynin alustalla. Sinun ei tarvitse asentaa laitteellesi mitään vaan Tyyni toimii selaimen kautta puhelimella, padilla tai tietokoneella. Halutessasi vaihdat valitsemaasi ammattilaista veloituksetta missä tahansa vaiheessa.