Ihmissuhteet & kommunikaatio

Ihmissuhteet & kommunikaatio

Merkitykselliset ihmissuhteet ovat yksi tärkeimmistä hyvinvointiimme vaikuttavista tekijöistä. Jokainen ihmissuhde on uniikki erilaisine iloineen, haasteineen ja vuorovaikutusmalleineen.

Merkitykselliset ihmissuhteet ovat yksi tärkeimmistä hyvinvointiimme vaikuttavista tekijöistä. Jokainen ihmissuhde on uniikki erilaisine iloineen, haasteineen ja vuorovaikutusmalleineen.

Toimivat ihmissuhteet ovat erittäin tärkeä osa merkitykselliseksi koettua ja onnellista elämää. Ajoittain ne voivat olla myös merkittävä stressin tai ahdistuksen lähde. Usein ongelmat syntyvät esimerkiksi erilaisista tavoista kommunikoida tai ristiriidoista erilaisten tarpeiden, tavoitteiden ja arvojen välillä. Ihmissuhteiden onnistumiseen vaikuttaa mm. sen osapuolten tunnetaidot. Niillä tarkoitetaan muun muassa kunnioittavaa viestintää sekä kykyä tunnistaa toisen tunteita ja ymmärtää sekä säädellä omia tunteitaan.

Lyhytterapia voi auttaa kehittämään tunne- ja kommunikaatiotaitoja. Samalla lyhytterapiassa voidaan käsitellä ihmissuhteisiin liittyviä ongelmakohtia ja löytää uusia näkökulmia ja taitoja, joiden avulla navigoida entistä paremmin erilaisissa suhteissa. Kaikki lyhytterapiamuodot kuten ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapia soveltuvat ihmissuhteisiin liittyvien ongelmien käsittelyyn.

Tarvitsetko tukea ihmissuhteiden ja kommunikaation käsittelyyn?

Aloita täyttämällä lyhyt alkukysely, jonka perusteella tarjoamme juuri sinulle sopivia terapeutteja valittavaksi. Voit sen jälkeen varata ajan ensimmäiselle keskustelulle valitsemasi Tyyni-ammattilaisen kanssa. Kaikki 45 minuutin keskustelut tapahtuvat luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti videoyhteyden avulla Tyynin alustalla. Sinun ei tarvitse asentaa laitteellesi mitään vaan Tyyni toimii selaimen kautta puhelimella, padilla tai tietokoneella. Halutessasi vaihdat valitsemaasi ammattilaista veloituksetta missä tahansa vaiheessa.