Mitä lyhytterapia on?

Mitä lyhytterapia on?

Mitä lyhytterapia on?

Tutkitusti vaikuttavaa tukea

Tutkitusti vaikuttavaa tukea

Tutkitusti vaikuttavaa tukea

Lyhytterapia on tutkitusti tehokas tukimuoto monenlaisiin elämän kriiseihin ja mieltä kuormittaviin tilanteisiin.

Lyhytterapia on tutkitusti tehokas tukimuoto monenlaisiin elämän kriiseihin ja mieltä kuormittaviin tilanteisiin.

Lyhytterapia on tutkitusti tehokas tukimuoto monenlaisiin elämän kriiseihin ja mieltä kuormittaviin tilanteisiin.

Mitä lyhytterapia on?

Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti ajallisesti rajattua psykososiaalista keskusteluapua. Se on tutkitusti vaikuttava tukimuoto monenlaisiin elämän kriiseihin ja mieltä kuormittaviin tilanteisiin. Tyynillä lyhytterapian aloittamiseen ei tarvita lääkärin lähetettä, jonka takia sen aloittaminen onnistuu hyvin nopeasti.

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti ajallisesti rajattua psykososiaalista keskusteluapua. Se on tutkitusti vaikuttava tukimuoto monenlaisiin elämän kriiseihin ja mieltä kuormittaviin tilanteisiin. Tyynillä lyhytterapian aloittamiseen ei tarvita lääkärin lähetettä, jonka takia sen aloittaminen onnistuu hyvin nopeasti.

Minkälaisiin ongelmiin lyhytterapia sopii?

Minkälaisiin ongelmiin lyhytterapia sopii?

Lyhytterapia auttaa suurimpaan osaan mielen ongelmista, kunhan avun piiriin hakeudutaan ajoissa. Se toimii erinomaisesti myös ennaltaehkäisevänä apuna mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tyyni tarjoaa lyhytterapiaa tietoturvallisesti etänä ahdistukseen, stressiin ja uupumukseen, keskittymisvaikeuksiin, ihmissuhteisiin sekä uuden suunnan löytämiseen. Vaikka akuutteja ongelmia ei olisikaan, lyhytterapiassa voi tutustua omiin ajatuksiin, tunteisiin ja toimintamalleihin. Näin voi kehittää taitoja ja työkaluja, joilla kohdata hankalia tilanteita tulevaisuudessa.

Lyhytterapia auttaa suurimpaan osaan mielen ongelmista, kunhan avun piiriin hakeudutaan ajoissa. Se toimii erinomaisesti myös ennaltaehkäisevänä apuna mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tyyni tarjoaa lyhytterapiaa tietoturvallisesti etänä ahdistukseen, stressiin ja uupumukseen, keskittymisvaikeuksiin, ihmissuhteisiin sekä uuden suunnan löytämiseen. Vaikka akuutteja ongelmia ei olisikaan, lyhytterapiassa voi tutustua omiin ajatuksiin, tunteisiin ja toimintamalleihin. Näin voi kehittää taitoja ja työkaluja, joilla kohdata hankalia tilanteita tulevaisuudessa.

Kuinka kauan lyhytterapia kestää?

Kuinka kauan lyhytterapia kestää?

Lyhytterapiassa jo muutamakin käyntikerta voi olla riittävä. Tyypillinen kesto on 5-15 kertaa riippuen käsiteltävästä aiheesta. Moni myös hyödyntää lyhytterapiaa mielen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ilman akuutteja haasteita, jolloin käyntikertoja voi olla kymmeniä vuodessa mutta keskusteluväli harvempi.

Lyhytterapiassa jo muutamakin käyntikerta voi olla riittävä. Tyypillinen kesto on 5-15 kertaa riippuen käsiteltävästä aiheesta. Moni myös hyödyntää lyhytterapiaa mielen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ilman akuutteja haasteita, jolloin käyntikertoja voi olla kymmeniä vuodessa mutta keskusteluväli harvempi.

Tyyni tarjoaa tukea kolmen, kuuden tai yhdeksän 45 minuutin videotapaamisen paketeissa, jonka lisäksi työskentelyssä hyödynnetään tilanteesta riippuen erilaisia vaikuttavuutta tukevia harjoitteita.

Tyyni tarjoaa tukea kolmen, kuuden tai yhdeksän 45 minuutin videotapaamisen paketeissa, jonka lisäksi työskentelyssä hyödynnetään tilanteesta riippuen erilaisia vaikuttavuutta tukevia harjoitteita.

Keitä Tyynin ammattilaiset ovat?

Keitä Tyynin ammattilaiset ovat?

Tyynillä hyväksymme ammattilaisiksi ainoastaan kokeneita lyhytterapeutteja. Kaikki Tyynin ammattilaiset ovat suorittaneet vähintään kaksivuotisen lyhytterapiakoulutuksen ja omaavat myös runsaasti kokemusta lyhytterapeuttisesta työskentelystä. Suurimmalla osalla Tyynin ammattilaisista on pohjakoulutus sosiaali- tai terveysalalta, mutta osalla on myös muita pohjakoulutuksia ja sitä kautta erityisosaamista esimerkiksi työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Tyynillä hyväksymme ammattilaisiksi ainoastaan kokeneita lyhytterapeutteja. Kaikki Tyynin ammattilaiset ovat suorittaneet vähintään kaksivuotisen lyhytterapiakoulutuksen ja omaavat myös runsaasti kokemusta lyhytterapeuttisesta työskentelystä. Suurimmalla osalla Tyynin ammattilaisista on pohjakoulutus sosiaali- tai terveysalalta, mutta osalla on myös muita pohjakoulutuksia ja sitä kautta erityisosaamista esimerkiksi työelämään liittyvissä kysymyksissä.

"Jokainen Tyynin ammattilainen käy läpi rekrytointiprosessimme, jossa varmistumme hänen pätevyydestään ja sopivuudestaan Tyynille. Lyhytterapeuttimme kehittävät omaa osaamistaan jatkuvasti muun muassa lisäkouluttautumalla ja osallistumalla työnohjaukseen."

"Jokainen Tyynin ammattilainen käy läpi rekrytointiprosessimme, jossa varmistumme hänen pätevyydestään ja sopivuudestaan Tyynille. Lyhytterapeuttimme kehittävät omaa osaamistaan jatkuvasti muun muassa lisäkouluttautumalla ja osallistumalla työnohjaukseen."

Joel Markkanen

Tyynin perustaja & erikoistuva lääkäri

Tyynin perustaja & erikoistuva lääkäri

Mikä on tehokkain lyhytterapiamuoto?

Mikä on tehokkain lyhytterapiamuoto?

Tyynin ammattilaiset edustavat joko ratkaisukeskeistä tai kognitiivista viitekehystä, joista molemmat soveltuvat erinomaisesti ahdistuksen, keskittymisvaikeuksien, stressin ja uupumuksen, ihmissuhdeongelmien tai henkisen resilienssin kasvattamiseen.

Tyynin ammattilaiset edustavat joko ratkaisukeskeistä tai kognitiivista viitekehystä, joista molemmat soveltuvat erinomaisesti ahdistuksen, keskittymisvaikeuksien, stressin ja uupumuksen, ihmissuhdeongelmien tai henkisen resilienssin kasvattamiseen.

Terapiatutkimuksissa on kuitenkin todettu, että tärkein työskentelyn tuloksiin vaikuttava tekijä on terapiamuodon sijaan niin kutsuttu terapeuttinen allianssi. Tämä tarkoittaa suhdetta, joka sinun ja ammattilaisesi välille muodostuu. Siksi on tärkeintä valita sellainen ammattilainen, jonka kanssa tuntuu turvalliselta työskennellä riippumatta siitä, mitä terapiamuotoa kyseinen ammattilainen edustaa. 

Terapiatutkimuksissa on kuitenkin todettu, että tärkein työskentelyn tuloksiin vaikuttava tekijä on terapiamuodon sijaan niin kutsuttu terapeuttinen allianssi. Tämä tarkoittaa suhdetta, joka sinun ja ammattilaisesi välille muodostuu. Siksi on tärkeintä valita sellainen ammattilainen, jonka kanssa tuntuu turvalliselta työskennellä riippumatta siitä, mitä terapiamuotoa kyseinen ammattilainen edustaa. 

Terapiasuhteen laatu syntyy useista tekijöistä. Sinun on koettava tulevasi kuulluksi ja ymmärretyksi. Ammattilaisen on osattava sopivassa suhteessa yhtäältä tukea ja toisaalta myös haastaa. Tietysti ammattilaisella on oltava osaamista juuri niistä haasteista, joita haluat käsitellä. 

Terapiasuhteen laatu syntyy useista tekijöistä. Sinun on koettava tulevasi kuulluksi ja ymmärretyksi. Ammattilaisen on osattava sopivassa suhteessa yhtäältä tukea ja toisaalta myös haastaa. Tietysti ammattilaisella on oltava osaamista juuri niistä haasteista, joita haluat käsitellä. 

Miten voin itse vaikuttaa lyhytterapian vaikuttavuuteen?

Miten voin itse vaikuttaa lyhytterapian vaikuttavuuteen?

Lyhytterapiaprosessin kulku ja ohjaaminen ovat ammattilaisen vastuulla. Olet kuitenkin itse aina oman elämäntilanteesi paras asiantuntija. Siksi on monia tapoja, jolla voit itse vaikuttaa siihen, kuinka paljon hyödyt terapeuttisesta työskentelystä.

Lyhytterapiaprosessin kulku ja ohjaaminen ovat ammattilaisen vastuulla. Olet kuitenkin itse aina oman elämäntilanteesi paras asiantuntija. Siksi on monia tapoja, jolla voit itse vaikuttaa siihen, kuinka paljon hyödyt terapeuttisesta työskentelystä.

Avoimuus

Säännöllisyys

Sitoutuminen työskentelyyn keskusteluiden välissä

Palautteen antaminen

Mihin kaipaisit tänään tukea?

Lyhytterapiaa ahdistukseen

Huolta huomisesta?

Satunnaiset ahdistuksen tunteet kuuluvat elämään, mutta niiden ei pidä rajoittaa tai hallita elämääsi. Lyhytterapiassa opit tunnistamaan ahdistuksesi juurisyitä, sanoittamaan vaikeita tunteita ja rauhoittamaan mieltäsi myrskynkin keskellä.

Lue lisää

Lyhytterapiaa stressiin ja uupumukseen

Vaikeuksia palautua?

Stressi on lyhytkestoisena normaali ja hyödyllinen reaktio. Pitkittyessään se voi kuitenkin johtaa monenlaisiin psyykkisiin ja fyysisiin ongelmiin kuten uupumukseen. Anna itsellesi lupa pysähtyä turvallisessa ympäristössä ja löydä voimavaroja muutokseen.

Lue lisää

Lyhytterapiaa ihmissuhdeongelmiin (yksilöille)

Haasteita ihmissuhteissa?

Ihmissuhteidemme laatu on yksi tärkeimmistä hyvinvointiimme vaikuttavista tekijöistä, niin hyvässä kuin pahassakin. Lyhytterapia auttaa ymmärtämään tärkeissä ihmissuhteissasi ilmeneviä tunnereaktioita sekä kommunikaatio- ja toimintamalleja ja kehittämään vuorovaikutustaitoja.

Lue lisää

Lyhytterapiaa
keskittymisvaikeuksiin

Mieli
harhailee?

Elämme jatkuvan informaatiotulvan keskellä, joka pirstaloi huomiokykymme. Yhä useampi meistä kokee haasteita keskittymisessä ja asioiden aikaansaamisessa. Lyhytterapiassa opit rauhoittamaan juoksevat ajatuksesi ja löydät toimivia menetelmiä keskittymiskykysi palauttamiseksi.

Lue lisää

Lyhytterapiaa
stressiin ja uupumukseen

Vaikeuksia palautua?

Stressi on lyhytkestoisena normaali ja hyödyllinen reaktio. Pitkittyessään se voi kuitenkin johtaa monenlaisiin psyykkisiin ja fyysisiin ongelmiin kuten uupumukseen. Anna itsellesi lupa pysähtyä turvallisessa ympäristössä ja löydä voimavaroja muutokseen.

Lue lisää

Lyhytterapiaa ihmissuhdeongelmiin

Haasteita ihmissuhteissa?

Ihmissuhteidemme laatu on yksi tärkeimmistä hyvinvointiimme vaikuttavista tekijöistä, niin hyvässä kuin pahassakin. Lyhytterapia auttaa ymmärtämään tärkeissä ihmissuhteissasi ilmeneviä tunnereaktioita sekä kommunikaatio- ja toimintamalleja ja kehittämään vuorovaikutustaitoja.

Lue lisää

Lyhytterapiaa uuden suunnan löytämiseen

Suunta hukassa?

Joskus elämässä voi tulla vaiheita, kun tunnet olevasi hukassa tai jumissa. Saatat kokea, että jotakin puuttuu tai että asiat eivät ole kohdallaan, vaikka et välttämättä osaa määritellä miksi. Pysähdy lyhytterapiassa selkeyttämään, miltä näyttäisi itsesi näköinen elämä ja miten kulkea sitä kohti.

Lue lisää

Lyhytterapiaa keskittymisvaikeuksiin

Mieli harhailee?

Elämme jatkuvan informaatiotulvan keskellä, joka pirstaloi huomiokykymme. Yhä useampi meistä kokee haasteita keskittymisessä ja asioiden aikaansaamisessa. Lyhytterapiassa opit rauhoittamaan juoksevat ajatuksesi ja löydät toimivia menetelmiä keskittymiskykysi palauttamiseksi.

Lue lisää

Tukea uuden suunnan löytämiseen

Suunta hukassa?

Joskus elämässä voi tulla vaiheita, kun tunnet olevasi hukassa tai jumissa. Saatat kokea, että jotakin puuttuu tai että asiat eivät ole kohdallaan, vaikka et välttämättä osaa määritellä miksi. Pysähdy lyhytterapiassa selkeyttämään, miltä näyttäisi itsesi näköinen elämä ja miten kulkea sitä kohti.

Lue lisää

Mihin kaipaisit tänään tukea?

Lyhytterapiaa ahdistukseen

Huolta huomisesta?

Satunnaiset ahdistuksen tunteet kuuluvat elämään, mutta niiden ei pidä rajoittaa tai hallita elämääsi. Lyhytterapiassa opit tunnistamaan ahdistuksesi juurisyitä, sanoittamaan vaikeita tunteita ja rauhoittamaan mieltäsi myrskynkin keskellä.

Lue lisää

Lyhytterapiaa stressiin ja uupumukseen

Vaikeuksia palautua?

Stressi on lyhytkestoisena normaali ja hyödyllinen reaktio. Pitkittyessään se voi kuitenkin johtaa monenlaisiin psyykkisiin ja fyysisiin ongelmiin kuten uupumukseen. Anna itsellesi lupa pysähtyä turvallisessa ympäristössä ja löydä voimavaroja muutokseen.

Lue lisää

Lyhytterapiaa ihmissuhdeongelmiin (yksilöille)

Haasteita ihmissuhteissa?

Ihmissuhteidemme laatu on yksi tärkeimmistä hyvinvointiimme vaikuttavista tekijöistä, niin hyvässä kuin pahassakin. Lyhytterapia auttaa ymmärtämään tärkeissä ihmissuhteissasi ilmeneviä tunnereaktioita sekä kommunikaatio- ja toimintamalleja ja kehittämään vuorovaikutustaitoja.

Lue lisää

Lyhytterapiaa
keskittymisvaikeuksiin

Mieli
harhailee?

Elämme jatkuvan informaatiotulvan keskellä, joka pirstaloi huomiokykymme. Yhä useampi meistä kokee haasteita keskittymisessä ja asioiden aikaansaamisessa. Lyhytterapiassa opit rauhoittamaan juoksevat ajatuksesi ja löydät toimivia menetelmiä keskittymiskykysi palauttamiseksi.

Lue lisää

Lyhytterapiaa
stressiin ja uupumukseen

Vaikeuksia palautua?

Stressi on lyhytkestoisena normaali ja hyödyllinen reaktio. Pitkittyessään se voi kuitenkin johtaa monenlaisiin psyykkisiin ja fyysisiin ongelmiin kuten uupumukseen. Anna itsellesi lupa pysähtyä turvallisessa ympäristössä ja löydä voimavaroja muutokseen.

Lue lisää

Lyhytterapiaa ihmissuhdeongelmiin

Haasteita ihmissuhteissa?

Ihmissuhteidemme laatu on yksi tärkeimmistä hyvinvointiimme vaikuttavista tekijöistä, niin hyvässä kuin pahassakin. Lyhytterapia auttaa ymmärtämään tärkeissä ihmissuhteissasi ilmeneviä tunnereaktioita sekä kommunikaatio- ja toimintamalleja ja kehittämään vuorovaikutustaitoja.

Lue lisää

Lyhytterapiaa uuden suunnan löytämiseen

Suunta hukassa?

Joskus elämässä voi tulla vaiheita, kun tunnet olevasi hukassa tai jumissa. Saatat kokea, että jotakin puuttuu tai että asiat eivät ole kohdallaan, vaikka et välttämättä osaa määritellä miksi. Pysähdy lyhytterapiassa selkeyttämään, miltä näyttäisi itsesi näköinen elämä ja miten kulkea sitä kohti.

Lue lisää

Lyhytterapiaa keskittymisvaikeuksiin

Mieli harhailee?

Elämme jatkuvan informaatiotulvan keskellä, joka pirstaloi huomiokykymme. Yhä useampi meistä kokee haasteita keskittymisessä ja asioiden aikaansaamisessa. Lyhytterapiassa opit rauhoittamaan juoksevat ajatuksesi ja löydät toimivia menetelmiä keskittymiskykysi palauttamiseksi.

Lue lisää

Tukea uuden suunnan löytämiseen

Suunta hukassa?

Joskus elämässä voi tulla vaiheita, kun tunnet olevasi hukassa tai jumissa. Saatat kokea, että jotakin puuttuu tai että asiat eivät ole kohdallaan, vaikka et välttämättä osaa määritellä miksi. Pysähdy lyhytterapiassa selkeyttämään, miltä näyttäisi itsesi näköinen elämä ja miten kulkea sitä kohti.

Lue lisää

Mihin kaipaisit tänään tukea?

Lyhytterapiaa
ahdistukseen

Huolta huomisesta?

Satunnaiset ahdistuksen tunteet kuuluvat elämään, mutta niiden ei pidä rajoittaa tai hallita elämääsi. Lyhytterapiassa opit tunnistamaan ahdistuksesi juurisyitä, sanoittamaan vaikeita tunteita ja rauhoittamaan mieltäsi myrskynkin keskellä.

Lue lisää

Lyhytterapiaa stressiin ja uupumukseen

Vaikeuksia palautua?

Stressi on lyhytkestoisena normaali ja hyödyllinen reaktio. Pitkittyessään se voi kuitenkin johtaa monenlaisiin psyykkisiin ja fyysisiin ongelmiin kuten uupumukseen. Anna itsellesi lupa pysähtyä turvallisessa ympäristössä ja löydä voimavaroja muutokseen.

Lue lisää

Lyhytterapiaa ihmissuhdeongelmiin (yksilöille)

Haasteita ihmissuhteissa?

Ihmissuhteidemme laatu on yksi tärkeimmistä hyvinvointiimme vaikuttavista tekijöistä, niin hyvässä kuin pahassakin. Lyhytterapia auttaa ymmärtämään tärkeissä ihmissuhteissasi ilmeneviä tunnereaktioita sekä kommunikaatio- ja toimintamalleja ja kehittämään vuorovaikutustaitoja.

Lue lisää

Lyhytterapiaa
keskittymisvaikeuksiin

Mieli
harhailee?

Elämme jatkuvan informaatiotulvan keskellä, joka pirstaloi huomiokykymme. Yhä useampi meistä kokee haasteita keskittymisessä ja asioiden aikaansaamisessa. Lyhytterapiassa opit rauhoittamaan juoksevat ajatuksesi ja löydät toimivia menetelmiä keskittymiskykysi palauttamiseksi.

Lue lisää

Lyhytterapiaa
stressiin ja uupumukseen

Vaikeuksia palautua?

Stressi on lyhytkestoisena normaali ja hyödyllinen reaktio. Pitkittyessään se voi kuitenkin johtaa monenlaisiin psyykkisiin ja fyysisiin ongelmiin kuten uupumukseen. Anna itsellesi lupa pysähtyä turvallisessa ympäristössä ja löydä voimavaroja muutokseen.

Lue lisää

Lyhytterapiaa ihmissuhdeongelmiin

Haasteita ihmissuhteissa?

Ihmissuhteidemme laatu on yksi tärkeimmistä hyvinvointiimme vaikuttavista tekijöistä, niin hyvässä kuin pahassakin. Lyhytterapia auttaa ymmärtämään tärkeissä ihmissuhteissasi ilmeneviä tunnereaktioita sekä kommunikaatio- ja toimintamalleja ja kehittämään vuorovaikutustaitoja.

Lue lisää

Lyhytterapiaa uuden suunnan löytämiseen

Suunta hukassa?

Joskus elämässä voi tulla vaiheita, kun tunnet olevasi hukassa tai jumissa. Saatat kokea, että jotakin puuttuu tai että asiat eivät ole kohdallaan, vaikka et välttämättä osaa määritellä miksi. Pysähdy lyhytterapiassa selkeyttämään, miltä näyttäisi itsesi näköinen elämä ja miten kulkea sitä kohti.

Lue lisää

Lyhytterapiaa keskittymisvaikeuksiin

Mieli harhailee?

Elämme jatkuvan informaatiotulvan keskellä, joka pirstaloi huomiokykymme. Yhä useampi meistä kokee haasteita keskittymisessä ja asioiden aikaansaamisessa. Lyhytterapiassa opit rauhoittamaan juoksevat ajatuksesi ja löydät toimivia menetelmiä keskittymiskykysi palauttamiseksi.

Lue lisää

Tukea uuden suunnan löytämiseen

Suunta hukassa?

Joskus elämässä voi tulla vaiheita, kun tunnet olevasi hukassa tai jumissa. Saatat kokea, että jotakin puuttuu tai että asiat eivät ole kohdallaan, vaikka et välttämättä osaa määritellä miksi. Pysähdy lyhytterapiassa selkeyttämään, miltä näyttäisi itsesi näköinen elämä ja miten kulkea sitä kohti.

Lue lisää