Tutkitusti vaikuttavaa tukea mielen haasteisiin

Tutkitusti vaikuttavaa tukea mielen haasteisiin

Tutkitusti vaikuttavaa tukea mielen haasteisiin

Tutkitusti vaikuttavaa tukea mielen haasteisiin

Lyhytterapia on tutkitusti tehokasta psykososiaalista keskusteluapua. Sen avulla saat tukea erilaisiin haasteisiin ja kriiseihin matalalla kynnyksellä.

Lyhytterapia on tutkitusti tehokasta psykososiaalista keskusteluapua. Sen avulla saat tukea erilaisiin haasteisiin ja kriiseihin matalalla kynnyksellä.

Lyhytterapia on tutkitusti tehokasta psykososiaalista keskusteluapua. Sen avulla saat tukea erilaisiin haasteisiin ja kriiseihin matalalla kynnyksellä.

Lyhytterapia on tutkitusti tehokasta psykososiaalista keskusteluapua. Sen avulla saat tukea erilaisiin haasteisiin ja kriiseihin matalalla kynnyksellä.

Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti ajallisesti rajattua keskusteluapua. Se on tutkitusti vaikuttava tukimuoto erilaisissa mielen haasteissa ja elämän kriiseissä. Lyhytterapia auttaa suureen osaan mielen haasteista, kunhan tukea saadaan oikea-aikaisesti.

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti ajallisesti rajattua keskusteluapua. Se on tutkitusti vaikuttava tukimuoto erilaisissa mielen haasteissa ja elämän kriiseissä. Lyhytterapia auttaa suureen osaan mielen haasteista, kunhan tukea saadaan oikea-aikaisesti.

Pääset aloittamaan lyhytterapian Tyynillä täyttämällä lyhyen alkukyselyn, jonka perusteella tarjoamme sinulle sopivia terapeutteja valittavaksi. Voit sen jälkeen varata ajan ensimmäiselle keskustelulle. Keskustelut ovat pituudeltaan 45 minuuttia ja tapahtuvat luottamuksellisesti sekä tietoturvallisesti etäyhteydellä Tyynin alustalla. Halutessasi vaihdat omaa terapeuttiasi veloituksetta missä tahansa vaiheessa.

Tyynillä lyhytterapia on helppo aloittaa - se ei vaadi lääkärin lähetettä eikä siitä synny Kanta-kirjauksia.

Tyynillä lyhytterapia on helppo aloittaa - se ei vaadi lääkärin lähetettä eikä siitä synny Kanta-kirjauksia.

Lyhytterapia keskittyy ensisijaisesti nykyhetkeen ja tulevaan. Se on ajallisesti rajattua ja tavoitteellista.

Lyhytterapia keskittyy ensisijaisesti nykyhetkeen ja tulevaan. Se on ajallisesti rajattua ja tavoitteellista.

Tyynin lyhytterapeutit ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat suorittaneet vähintään kaksivuotisen lyhytterapiakoulutuksen.

Tyynin lyhytterapeutit ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat suorittaneet vähintään kaksivuotisen lyhytterapiakoulutuksen.

Minkälaisiin mielen haasteisiin lyhytterapia sopii?

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia mielen haasteita ja vaikeita elämäntilanteita. Se voi myös toimia tukena muutoksen tai kriisin keskellä. Vaikka akuutteja ongelmia ei olisikaan, lyhytterapiassa voi tutustua omiin ajatuksiin, tunteisiin ja käyttäytymismalleihin. Näin voit oppia taitoja ja hankkia työkaluja, joilla kohdata haasteita tulevaisuudessa.

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia mielen haasteita ja vaikeita elämäntilanteita. Se voi myös toimia tukena muutoksen tai kriisin keskellä. Vaikka akuutteja ongelmia ei olisikaan, lyhytterapiassa voi tutustua omiin ajatuksiin, tunteisiin ja käyttäytymismalleihin. Näin voit oppia taitoja ja hankkia työkaluja, joilla kohdata haasteita tulevaisuudessa.

Kuinka kauan lyhytterapia kestää?

Jo muutamakin lyhytterapiakäynti voi riittää. Tyypillinen kesto on 5-20 keskustelua riippuen tilanteestasi. Lyhytterapiaa voi hyödyntää erilaisten muutosten ja itsensä kehittämisen tukena myös ilman akuutteja kriisejä. Alta löydät lisätietoa siitä, mikä määrä keskusteluita voisi sopia sinulle.

Jo muutamakin lyhytterapiakäynti voi riittää. Tyypillinen kesto on 5-20 keskustelua riippuen tilanteestasi. Lyhytterapiaa voi hyödyntää erilaisten muutosten ja itsensä kehittämisen tukena myös ilman akuutteja kriisejä. Alta löydät lisätietoa siitä, mikä määrä keskusteluita voisi sopia sinulle.

Minulla on yksi tai useampi akuutti mielen haaste, jota haluan käsitellä

Minulla ei ole akuuttia haastetta, mutta haluan tukea muutokseen tai kehittyä ihmisenä

Haluan tutustua lyhytterapiaan

Miten lyhytterapiaprosessi etenee?

Jokainen terapiaprosessi on yksilöllinen. Lyhytterapian kesto suunnitellaan aina henkilökohtaisten tarpeidesi pohjalta yhdessä lyhytterapeutin kanssa. Alla on suuntaa antava kuvaus siitä, miten terapiaprosessisi Tyynillä voisi edetä.

Jokainen terapiaprosessi on yksilöllinen. Lyhytterapian kesto suunnitellaan aina henkilökohtaisten tarpeidesi pohjalta yhdessä lyhytterapeutin kanssa. Alla on suuntaa antava kuvaus siitä, miten terapiaprosessisi Tyynillä voisi edetä.

Ensimmäinen keskustelu: tutustuminen ja tavoitteiden asettaminen

Työskentelyvaihe: haasteiden työstäminen yhdessä

Viimeiset keskustelut: yhteenvetäminen, palaute ja oppien konkretisoiminen arjen tueksi

Mikä on tehokkain lyhytterapiamuoto?

Tyynin lyhytterapeutit edustavat joko ratkaisukeskeistä tai kognitiivista viitekehystä. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että tärkein terapian tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä on valitun terapiasuuntauksen sijaan niin kutsuttu terapeuttinen allianssi. Tällä tarkoitetaan suhdetta, joka sinun ja lyhytterapeuttisi välille muodostuu. Siksi on tärkeintä valita sellainen ammattilainen, jonka kanssa tuntuu turvalliselta työskennellä riippumatta siitä, mitä terapiasuuntausta kyseinen ammattilainen edustaa. 

Tyynin lyhytterapeutit edustavat joko ratkaisukeskeistä tai kognitiivista viitekehystä. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että tärkein terapian tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä on valitun terapiasuuntauksen sijaan niin kutsuttu terapeuttinen allianssi. Tällä tarkoitetaan suhdetta, joka sinun ja lyhytterapeuttisi välille muodostuu. Siksi on tärkeintä valita sellainen ammattilainen, jonka kanssa tuntuu turvalliselta työskennellä riippumatta siitä, mitä terapiasuuntausta kyseinen ammattilainen edustaa. 

Terapiasuhteen laatu syntyy useista tekijöistä. Tärkeää on kokemus hyväksytyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Terapeutin on osattava sopivassa suhteessa niin tarjota tukea empaattisesti kuin myös haastaa aktiivisesti pohtimaan. Terapian tuloksellisuuteen vaikuttaa myös jaettu käsitys terapian tavoitteista minkä vuoksi tavoitteiden selkeä määrittely yhdessä terapeutin kanssa on tärkeää.

Terapiasuhteen laatu syntyy useista tekijöistä. Tärkeää on kokemus hyväksytyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Terapeutin on osattava sopivassa suhteessa niin tarjota tukea empaattisesti kuin myös haastaa aktiivisesti pohtimaan. Terapian tuloksellisuuteen vaikuttaa myös jaettu käsitys terapian tavoitteista minkä vuoksi tavoitteiden selkeä määrittely yhdessä terapeutin kanssa on tärkeää.

Tyyni on kehitetty näistä lähtökohdista. Alkukyselyn avulla sinun ei tarvitse tietää, kuka terapeutti olisi kaikista paras juuri sinulle. Vastauksiesi perusteella ehdotamme juuri sinulle sopivia ammattilaisia. Voit rauhassa tutustua lyhytterapeutin profiiliin ennen valintaasi. Profiilista löydät tietoa niin terapeutin osaamisesta, koulutuksesta kuin henkilökohtaisista ominaisuuksistakin.

Tyyni on kehitetty näistä lähtökohdista. Alkukyselyn avulla sinun ei tarvitse tietää, kuka terapeutti olisi kaikista paras juuri sinulle. Vastauksiesi perusteella ehdotamme juuri sinulle sopivia ammattilaisia. Voit rauhassa tutustua lyhytterapeutin profiiliin ennen valintaasi. Profiilista löydät tietoa niin terapeutin osaamisesta, koulutuksesta kuin henkilökohtaisista ominaisuuksistakin.

Miten voin itse vaikuttaa lyhytterapian vaikuttavuuteen?

Terapiaprosessin kulku ja ohjaaminen ovat terapeutin vastuulla. Olet kuitenkin itse aina oman elämäntilanteesi paras asiantuntija. Siksi on monia tapoja, jolla voit itse vaikuttaa siihen, kuinka paljon hyödyt terapeuttisesta työskentelystä.

Terapiaprosessin kulku ja ohjaaminen ovat terapeutin vastuulla. Olet kuitenkin itse aina oman elämäntilanteesi paras asiantuntija. Siksi on monia tapoja, jolla voit itse vaikuttaa siihen, kuinka paljon hyödyt terapeuttisesta työskentelystä.

Avoimuus

Säännöllisyys

Sitoutuminen työskentelyyn keskusteluiden välissä

Palautteen antaminen

Keitä Tyynin terapeutit ovat?

Kaikki Tyynin ammattilaiset ovat suorittaneet vähintään kaksivuotisen lyhytterapiakoulutuksen, jonka lisäksi heillä on myös runsaasti kokemusta lyhytterapeuttisesta työskentelystä. Suurimmalla osalla on pohjakoulutus sosiaali- tai terveysalalta, mutta osalla on myös muita pohjakoulutuksia ja sitä kautta erityisosaamista esimerkiksi työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Kaikki Tyynin ammattilaiset ovat suorittaneet vähintään kaksivuotisen lyhytterapiakoulutuksen, jonka lisäksi heillä on myös runsaasti kokemusta lyhytterapeuttisesta työskentelystä. Suurimmalla osalla on pohjakoulutus sosiaali- tai terveysalalta, mutta osalla on myös muita pohjakoulutuksia ja sitä kautta erityisosaamista esimerkiksi työelämään liittyvissä kysymyksissä.